6 Takeaways van het ROI Institute Benchmarking Report 2019

Eens in de paar jaar voert ROI Institute (US) een benchmark onderzoek uit naar de trends in het gebruik van de ROI Methodologie. Inzicht in deze trends voorzien andere gebruikers van de mogelijkheid om hun inzet van de methode te vergelijken en eventueel aan te passen. In het benchmark onderzoek worden veel onderdelen onderzocht, maar hier zijn de top 6 takeaways van het benchmarkonderzoek van 2019.

In dit onderzoek zijn de antwoorden van 246 deelnemers verwerkt, van wie allen in de laatste 5 jaar deel hebben genomen aan het ROI Certificeringsprogramma. Van de deelnemers werkt driekwart binnen de organisatie, terwijl een kwart als externe wordt geraadpleegd. Deze laatste groep van externe ROI Consultants lijkt toe te nemen.

1. Programma’s worden veel vaker geëvalueerd tot en met level 4: Impact en level 5: ROI.

Terwijl ROI Institute aanraadt om 10-20% van van je programma’s tot en met level 4: Impact te meten, gaven respondenten aan dat zij circa 37% van hun programma’s meten tot dit level. Een vergelijkbaar effect zagen we bij level 5: ROI, waar ROI Institute aanraadt om 5-10% van de programma’s tot level 5 te meten, zegt men dat 18% van de programma’s tot op dit niveau gemeten wordt! Dit laat zien dat gebruikers van de ROI Methodologie een ‘agressieve’ aanpak hanteren om te meten, en zichzelf pushen om de hoogste levels te halen.

2. Surveys en vragenlijsten zijn nog steeds de meest gebruikte methode om data te verzamelen

Bijna 71% van de respondenten gaven aan dat zij surveys en vragenlijsten gebruiken om data te verzamelen. Hoewel deze methodes zeer bruikbaar zijn, moedigt ROI Institute gebruikers ook aan om data te vergaren en in te zetten die reeds bestaan. Denk hierbij aan: performance verslagen, databases binnen de organisaties, en wanneer mogelijk om alternatieven voor vragenlijsten te gebruiken, zoals actieplannen en performance contracten.

3.  Meer betrouwbare methoden worden gebruikt om het effect van de programma’s te isoleren.

Volgens de gebruikers, wordt er in ruim een derde van de studies gebruik gemaakt van een experimentele vs. controle groep, en gebruikt 40% een klassieke trendlijn analyse. Daarnaast wordt in 28% van de studies gebruik gemaakt van een wiskundig rekenmodel. Wanneer deze methoden inderdaad werken, zijn zij hoogst betrouwbaar. Als reservemethode worden vaak schattingen gebruikt, waarbij met name de schattingen van deelnemers aan het programma leidend zijn. ROI Institute raadt aan dat schattingen verzamelt worden gedurende de hele studie, maar alleen gebruikt worden wanneer meer betrouwbare methoden niet toegepast kunnen worden.

4. Het converteren van data naar geld wordt gemakkelijker

De helft van de deelnemers aan het benchmark onderzoek geeft aan dat zij standaard waarden gebruiken die binnen hun organisatie worden geaccepteerd. Deze waarden zijn beschikbaar, worden gepubliceerd en geaccepteerd door het management. Er werd tevens aangegeven dat er in 45%  van de tijd interne of externe experts geraadpleegd worden.

5. Het senior management is bij de meeste organisaties nog steeds de drijvende factor achter ROI

Het hoger management (C-level) weten dat ROI de ultieme evaluatie is, en zij pushen de organisatie om een ROI methodiek te integreren in hun processen, programma’s, projecten en initiatieven. ROI Institute raadt echter aan dat gebruikers zelf proactief zijn en niet wachten op het senior management om een ROI methode te introduceren.

6. De belangrijkste component (enabler) voor een succesvolle ROI implementatie is support van het management

Je zult altijd de support van het management willen hebben, aangezien zij garant staan voor het slagen of mislukken van een succesvolle ROI implementatie. Het is niet moeilijk om support van het management te verzekeren bij een analyse van dit niveau. Het wordt over het algemeen gezien als een welkom initiatief.

De data uit het benchmark onderzoek laat overkoepelende trends zien wat andere gebruikers van de ROI Methodologie aan het doen zijn, maar jij kan de ROI trends binnen jouw organisatie te starten. Deelnemen aan het ROI Certificeringsprogramma zal je helpen om:

  • de leerprogramma’s van jouw organisatie te evalueren tot en met level 5: ROI
  • het verzamelen van relevante data om die evaluatie mogelijk te maken
  • het isoleren van het effect – wat binnen het programma zorgt nu voor die verbetering van de business resultaten?
  • het toevoegen van meten in de ontwikkeling van het programma
  • het senior management aan boord krijgen

Wees proactief en wordt ROI Professional voordat je manager zegt dat je moet je beginnen met meten.