De Toekomst van Leren is nu

vrijdag 15 maart 2019

“If learning has value, show the value. Otherwise learning will be seen as costs, and costs will be cut”, aldus Patti Phillips van het ROI Institute USA . Samen met Jack en Patti Phillips schreven Klaas Toes en Rick de Rijk in 2012 het boek “De Waarde van leren”. De Waarde van Leren gaat over het zichtbaar maken van het resultaat van leren en de dilemma’s die hierbij spelen. Dat leren waarde heeft is vaak geen punt van discussie. Hoe je die waarde dan laat zien wel. In het boek komen verschillende manieren van waardebepaling aan bod, alsmede de factoren die invloed hebben op het leereffect. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en zien in Nederland een toegenomen aandacht voor het aantonen van het resultaat van leren. Ondertussen zien we leren in organisaties zelf ook veranderen. In

De Waarde van Leren staan tien trends voor de toekomst. Deze tien trends hebben we ter gelegenheid van dit artikel geactualiseerd en aangescherpt. Graag nemen we u mee langs de weg van meer leren, naar anders leren, met meer aandacht voor de koppeling tussen leren en presteren. De leerprofessional krijgt te maken met meer mogelijkheden die hij of zij samen met de CFO in de board of directors presenteert. “Leren is de enige mogelijkheid om de positie van Nederland te versterken”, volgens Bernard Wientjes in De Waarde van Leren. Door die waarde aan te tonen en te optimaliseren kan leren in organisaties doen waarvoor het bedoeld is. Mensen en organisaties sterker maken!

Lees hier het hele artikel: De Toekomst Van Leren Is Nu

 


  Vacature junior project manager | The Return Model of Learning