Effectmeting

Wat draagt leren en ontwikkelen bij aan het business resultaat?

Zonder data geen inzicht

Als je als organisatie volop investeert in Learning & Development van je mensen wil je ook weten wat dat oplevert. Draagt leren bij aan persoonlijke ontwikkeling? Aan presteren? En aan de resultaten van onze organisatie?  Wat levert het financieel op? Met behulp van onze unieke evaluatiemethode (de ROI methodiek) geven we inzicht in de impact van  leer- en veranderprogramma’s op de business resultaten. En we adviseren je over het optimaliseren van programma’s om die impact te vergroten.

Evalueren met behulp van de ROI methodiek geeft inzicht in:

  • De effectiviteit van het leerprogramma
  • De waarde van de belangrijkste indicatoren en succesfactoren
  • Verbetermogelijkheden voor het programma
  • Het rendement op de investering van het leerprogramma 

Onze aanpak

Om het effect van leertrajecten op medewerkers, teams en organisaties in kaart te brengen maken we samen met jouw organisatie een evaluatieplan met behulp van het V-model van onze ROI Methodiek . (ROI staat hierbij voor Return On Investment).

In dit model onderscheiden we vijf levels waarop we resultaten van leerprogramma’s meten. Die levels zijn gebaseerd op de vier levels van Kirkpatrick, samengevoegd met de levels van Jack Phillips over Business Impact en ROI.

Op elk level vragen we wat je als organisatie wilt meten, rapporteren en waarom? Wat is de gewenste opbrengst voor de organisatie? Wat is de impact die je wilt bereiken? Welke KPI’s moet het programma beïnvloeden? Welk ander gedrag willen we in de praktijk zien en welke reactie zorgt voor voorspellende analytics? Met al deze informatie maken we een evaluatieplan op met de doelstellingen op de verschillende niveaus

De vijf meetlevels van de ROI methodiek

LEERTEVREDENHEID

Hoe tevreden zijn de deelnemers met het leerprogramma  en in welke mate vinden zij het geleerde relevant, noodzakelijk en belangrijk voor succes in de praktijk? Deze informatie wordt gebruikt om het programma aan te passen. Bovendien is leertevredenheid een belangrijke voorspeller voor het toepassen van wat in de praktijk is geleerd.

LEERUITKOMST

In hoeverre beheerst de deelnemer de informatie en vaardigheden die in het programma zijn aangeboden? Om dit te kunnen meten aan het eind van het programma moet vooraf bepaald zijn wat de gewenste leerresultaten zijn.

LEERTOEPASSING

Passen medewerkers de gewenste kennis en vaardigheden toe in hun dagelijks werk? We meten hier het competentieniveau van de deelnemers aan het programma. Dat competentieniveau bepaalt grotendeels het resultaat dat iemand boekt in zijn of haar functie. Om de juiste competenties te kunnen meten inventariseren we vooraf in een Business Alignment sessie samen met de klant wat de ambitie van de organisatie is en welke gedrag daaraan bijdraagt.

Om iemands competentieniveau te bepalen maakt ROI Institute Europe gebruik van verschillende instrumenten. In overleg met onze klanten beslissen we over de meest geschikte aanpak en lijn van vragen. We gebruiken vaak een ontwikkel assessment (clickable naar de pagina over performance assessments) in de vorm van een 360 feedback.

LEEROPBRENGST

Wat is het effect van het programma op de organisatie? Wat zijn de opbrengsten in termen van tijd, kosten, hoeveelheid en kwaliteit? Wat kan de organisatie meer, beter, slimmer doen met de bestaande competenties? Slaagt het erin om de voordelen van het ontwikkelen van de mensen te maximaliseren? Dragen hun competenties bij aan de prestaties van de organisatie?

Leren wordt vaak gezien als een manier om de prestaties van werknemers en organisaties te verbeteren. Maar leren is geen garantie voor goede prestaties op het werk. Factoren zoals management, team en performance omgeving hebben allemaal invloed op het effect van prestaties.

We brengen de uitkomst van een leerprogramma in kaart, maar kijken ook naar andere factoren die effectief leren en prestaties beïnvloeden. We doen dit door organisatiedoelen te koppelen aan het leerproces en het uitlijnen van factoren die het kunnen blokkeren.

LEERRENDEMENT

Op dit level meten we de opbrengst van de training voor de organisatie. Hoeveel effectiever wordt een werknemer na een leerprogramma? Wat is de bijdrage van het leerprogramma aan de resultaten van de organisatie? Wij noemen dat de “ROI van leren” en formuleren die in kwantificeerbare indicatoren. Daarmee beantwoorden we daadwerkelijk de vraag “Was het de investering waard?”

Analyse en rapportage

Wij maken voor elk niveau een analyse en rapportage. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de privacy en veiligheid van de werknemers. De rapporten zijn compact, gestructureerd en gemakkelijk te lezen en geven aanknopingspunten voor verbeteringen van het programma. De vorm waarin we de resultaten presenteren bepalen we in overleg, zodat die ook goed aansluit bij de wijze waarop de resultaten verder in de organisatie gepresenteerd worden.

Met de evaluatie van programma’s leggen we waardevolle informatie vast die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het programma. Daarnaast hebben we inmiddels een uitgebreide database, waaruit we een aantal interessante generieke inzichten kunnen delen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de kans dat een deelnemer iets geleerd heeft heel klein is als de trainer een lagere waardering dan een 7 krijgt.

Spar met Klaas

Wil je weten wat de impact van jouw L&D programma’s op de organisatie is? En wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met onze expert Klaas Toes.

Klaas Toes

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.