HR Analytics bij het NFI

vrijdag 20 oktober 2017

Jan Blok, senior adviseur bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zette de methodologie van analytics zwaar in bij het meten van de effecten van een nieuwe opleiding voor forensisch coördinatoren. Hij is enthousiast over de resultaten: “Door het toepassen van analytics konden wij laten zien dat je voor elke euro die je investeert in de opleiding twee euro terugverdient.”

De ontwikkelaars van de opleiding waren vanaf start sterk overtuigd van het belang van analytics, vertelt Blok: “Wij wilden aantonen dat we met deze opleiding werkelijk waarde toevoegen, en daartoe hebben we met de methodologie van analytics gewerkt. Eerst hebben we met een groepje docenten zelf het ROI Certification Program gevolgd. Wat je tijdens die training leert is dat je om het effect van opleidingen te meten op zoek moest gaan naar de most credible source, ofwel de informatiebron die het best kan aantonen wat het effect van een opleiding is. In ons geval was dat de teamleider van  de TGO’s. We zijn de helft van de 80 teamleiders gaan bevragen op de effecten van de opleiding. We vroegen ze wat ze merkten omtrent het functioneren van de forensische coördinatoren in de praktijk. Of ze beter functioneerden, en zo ja, wat dat betekende voor het werk.

Lees hier het hele artikel uit HR Strategie.


  Leerdoel koppelen aan resultaat | Wat levert een Traineeship op?