Impact van Projectmanagers bij Van Oord

maandag 18 juni 2018

Als internationale maritieme aannemer ligt de focus van Van Oord op baggeren, olie & gas infrastructuur en offshore wind. Daarvoor werken projectmanagers wereldwijd samen met opdrachtgevers aan innovatieve en duurzame oplossingen.
Om de efficiëntie van projecten te verbeteren is door de Academy van Van Oord het Project Management Curriculum ontwikkeld. Marlieke Ketelaars (Manager van de Academy) heeft in 2015 het ROI Certificeringsprogramma gevolgd bij ROI Institute Europe en heeft zich sindsdien ingezet om de ROI van het curriculum aan te tonen.

ROI Institute Europe heeft Van Oord ondersteund met de ontwikkeling van een Performance scan, actieplan en heldere rapportages waarmee projectmanagers gericht met hun ontwikkeling aan de slag konden. Hiermee hebben we deelnemers geholpen om heldere business doelstellingen te definiëren en te bepalen welk gedrag van hen nodig is om die resultaten te bereiken. Deze zomer maken we de balans op en kunnen we zien wat de investeringen in het curriculum hebben opgeleverd in termen van netto projectresultaat.

Benieuwd naar onze aanpak of wil je zelf ook leren hoe je de waarde van leren kunt aantonen? Neem contact met ons op.


  People Analytics | Kom naar de Gooi Evening!