Leiderschap assessments

Ontwikkel het leiderschapsprofiel dat jouw organisatie nodig heeft

Zijn de leiders in je organisatie in staat om veranderingen vorm te geven én de mensen hierin mee te nemen? Wat hebben zij nodig om goed invulling te kunnen geven aan het leiderschap dat de organisatie nodig heeft?

De wereld verandert in hoog tempo en het is voor organisaties zaak om mee te kunnen blijven bewegen. Dat doet een enorm appel op de veranderkracht en flexibiliteit van medewerkers, én van het leiderschap. Met ons maatwerk leiderschap assessment brengen we in kaart hoe de leiders in jouw organisatie presteren in relatie tot het gewenste profiel, en wat er nodig is om hen te laten ontwikkelen. Met een maatwerk assessment zorgen we ervoor dat de inhoud en de competentietaal die we gebruiken aansluit bij die van jullie organisatie.

Onze aanpak

Vooraf stellen we samen het leiderschapsprofiel vast dat past bij jouw organisatie en business strategie. De basis hiervoor leggen we tijdens een Business Alignment sessie, waarbij we vanuit de strategische doelstellingen van de organisatie de vertaling maken naar gedrag en competenties die passen bij het leiderschap van jouw organisatie.  Dit is de basis voor het maatwerk leiderschap assessment.

We begeleiden jouw organisatie vervolgens bij het hele proces van ontwikkelen en uitzetten van het leiderschap assessment tot en met de bespreking van de uitkomsten met de leidinggevenden. Op die manier is iedereen goed geïnformeerd en betrokken. 

We maken een analyse van de performance van jouw gehele leiderschapsteam. Op basis van die analyse en de inzichten daaruit adviseren we jouw organisatie over de concrete vervolgstappen om het leiderschap verder te ontwikkelen. 


Bel met Renée voor nieuwe inzichten

Wil je meer weten over onze online ontwikkel assessments en wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met onze expert in organisatie psychologie.

Ontwerpsessie

Samen met belangrijke stakeholders stellen we vast welk gedrag helpend en niet-helpend is voor het leiderschap in jouw organisatie.

Ontwikkeling

De uitkomsten van de ontwerpsessie vertalen we naar een concreet leiderschapsprofiel en een ontwikkelassessment. Belangrijk is dat hierbij aandacht is voor zowel helpend als niet-helpend gedrag.

Validatie

Het profiel, het ontwikkelassessment en de rapportagevorm toetsen we bij de stakeholders en scherpen we samen aan.

Communicatie

We informeren de doelgroepen over het doel en de werkwijze van het ontwikkel assessment, zodat zij zich uitgenodigd voelen om deel te nemen. We nemen leidinggevenden actief mee, zodat zij in staat zijn om het gesprek over de uiteindelijke rapportage kunnen voeren.

Uitvoering

De deelnemers vragen zelf hun feedbackgevers en ontvangen hun eigen rapportage. De voortgang op het project wordt bijgehouden door onze projectmanagers.

Standaard leiderschap assessment

Het is ook mogelijk om een standaard leiderschap assessment inzetten. Het voordeel van een standaard assessment is dat we de resultaten kunnen benchmarken met de geanonimiseerde data van andere organisaties die deze assessments hebben ingezet. 

Ons standaard leiderschap assessment is gebaseerd op het bekende en veelgebruikte Concurrerende Waarde Model van Robert E. Quinn (1983). 

Quinn onderscheidt in dit model acht managementrollen die wij hebben vereenvoudigd tot vier leiderschapsrollen: de leider, de manager, de coach en de ondernemer.’ Vervangen door: Op basis van dit model meten wij vier rollen van leiders: leider, manager, coach en ondernemer’

Analyse en rapportage

Afhankelijk van de wensen, maken wij een groepsanalyse en presenteren wij de inzichten en adviezen in een managementrapport, presentatie of Infographic. Onze adviezen zijn altijd concreet, en bieden direct aanknopingspunten voor vervolgstappen om de ontwikkeling van het leiderschap in jouw organisatie verder vorm te geven.

Bel met Renée voor nieuwe inzichten

Wil je meer weten over onze online ontwikkel assessments en wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met onze expert in organisatie psychologie.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.