Evaluatie

Door programma’s te evalueren wordt waardevolle informatie verzameld die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het programma. Belangrijke informatie wordt inzichtelijk die voorheen onzichtbaar was.

Hierbij stellen we niet de vraag of de lunch lekker was en de locatie naar wens maar we vragen naar de algehele tevredenheid en vooral of de deelnemers het geleerde relevant, nodig en belangrijk voor succes in de praktijk vinden. Deze informatie kan worden gebruikt om tussentijds bij te sturen. Daarnaast is leertevredenheid is een belangrijke voorspellende factor voor het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Performance scan

Met de performance scan ontstaat een duidelijk beeld van de kwaliteiten en ontwikkelpunten volgens de mensen waarmee wordt samenwerkt in de dagelijkse praktijk. De scan laat zien waar het ontwikkelpotentieel ligt om te groeien in het gedrag. Op basis van het rapport kan gericht aan de persoonlijke ontwikkeling en performance verbetering worden gewerkt.

In overleg met onze klanten beslissen we over de meest geschikte aanpak en lijn van vragen. We gebruiken vaak een performance scan om te meten of het geleerde daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. Alle metingen worden uitgevoerd met behulp van digitale vragenlijsten. Om de juiste competenties te meten inventariseren we samen wat de ambitie van de organisatie is en welke gedrag daaraan bijdraagt. We doen dit vaak door een Business Alignment of design sessie uit te voeren.

Teamscan

Wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien om een effectief team te creëren? Welke condities zijn hierbij cruciaal? Met de Teamscan van ROI Institute Europe en wordt inzicht verkregen in de teamperformance en ontwikkelpunten.

Met de team scan krijg je een duidelijk beeld van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het team volgens de mensen uit het team. De scan laat zien waar het ontwikkelpotentieel ligt om te groeien in het gedrag. Op basis van het rapport kan gericht aan de persoonlijke en teamontwikkeling en performance verbetering worden gewerkt.

De Teamscan is gebaseerd op onderzoek van drs. Ruth Wageman, Richard Hackman, Erin Lehman en hun collega’s van Harvard naar de belangrijkste factoren die effectieve teams bevorderen. In de Teamscan worden zes voorwaarden gemeten die maar liefst 80 procent van de effectiviteit van teams bepalen. Daarnaast worden drie belangrijke aspecten van teamontwikkeling en drie aspecten van teameffectiviteit gemeten.

Infographic

Een infographic geeft complexe informatie snel en duidelijk visueel weer. Bij een infographic kan de lezer in één oogopslag (of in stappen) kennis nemen van informatie. Dit maakt de informatie in een infographic toegankelijker dan wanneer deze in een kale tekstvorm of in moeilijke grafieken zou worden gepresenteerd.

Een infographic is een uiterst geschikt middel om management informatie te presenteren aan diverse stakeholders. Onze infographic bevatten een samenvatting en analyse van de resultaten, duidelijk en grafisch weergegeven.

Inzicht in het rendement van leren
Heldere meetlat
Verbonden aan de strategie van de organisatie