• Meten is weten

    Maak de Waarde van Leren inzichtelijk met onze heldere rapportages

    Read more

Rapportages

Op ieder level hebben we een aantal standaard rapportages, waarbij aanpassingen en maatwerk altijd mogelijk zijn. Samen met onze klanten bepalen we welke informatie moet worden gerapporteerd en geanalyseerd. Onze rapporten zijn compact, gestructureerd en gemakkelijk te lezen. Wij vinden het belangrijk dat de rapporten informatie verschaffen om wijzigingen aan te brengen, zij moeten aanzetten tot actie.

Hieronder worden een aantal rapporten per niveau uitgelicht.Voorspellende learning analytics

Meet en rapporteert de tevredenheid van de deelnemers over een leerinterventie en in welke mate het leren relevant, noodzakelijk en belangrijk is voor succes in de praktijk.

Level 1

LEER TEVREDENHEID

Op dit level meten en rapporteren we de tevredenheid van de deelnemers aan een leerinterventie en in welke mate het leren relevant, noodzakelijk en belangrijk is voor succes in de praktijk. Deze informatie kan gebruikt worden om het programma te aanpassen. Bovendien is leertevredenheid een belangrijke voorspeller voor het toepassen van wat in de praktijk is geleerd.


Door de evaluatie van programma's wordt waardevolle informatie vastgelegd die bijdraagt ​​aan de verbetering van de kwaliteit van het programma. Het biedt voorspellende analyses en belangrijke informatie wordt zichtbaar. De resultaten kunnen worden gerapporteerd in een verscheidenheid aan doorsneden, afhankelijk van de wensen van de klant.


Programma rapport

Geeft inzicht in de resultaten van een programma en kan meerdere meetmomenten bevatten. Dit rapport wordt weergegeven in de verschillende secties. Per categorie, per module en per groep.


Meet en rapporteert de mate waarin deelnemers de informatie en vaardigheden die in het programma zijn aangeboden beheersen.

Level 2

LEER UITKOMST

Meet en rapporteert in hoeverre de kennis en vaardigheden worden toegepast in het dagelijkse werk en bijdragen aan het behalen van resultaten.

Level 3

LEER TOEPASSING

Is uw organisatie klaar voor de toekomst? Weet u welke vaardigheden en kennis u in de organisatie heeft en hoe zij bijdragen aan de strategie en het bereiken van de organisatiedoelen?


ROI Institute Europe helpt organisaties inzicht te krijgen in de kennis en vaardigheden van hun medewerkers en hoe ze gekoppeld zijn aan de strategische doelstellingen. We rapporteren in hoeverre medewerkers kennis en vaardigheden toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden en bijdragen tot het bereiken van resultaten. Dat helpt bij de strategische personeelsplanning. Het competentieniveau is een cruciale factor om succesvol te kunnen presteren. Het competentieniveau bepaalt grotendeels het resultaat dat iemand boekt.


Om iemands competentieniveau te bepalen maakt ROI Institute Europe gebruik van verschillende instrumenten. In overleg met onze klanten beslissen we over de meest geschikte aanpak en lijn van vragen. We gebruiken vaak een performance scan om te meten wat u hebt geleerd en daadwerkelijk toepast in de praktijk. Alle metingen worden uitgevoerd met behulp van digitale vragenlijsten. Om de juiste competenties te meten inventariseren we samen wat de ambitie van de organisatie is en welke gedrag daaraan bijdraagt. We doen dit vaak door een Business Alignment of design sessie uit te voeren.


Naast maatwerk rapporten bieden wij ook een aantal standaardrapporten aan met een vaste reeks competenties: Team, Trusted Advisor, Challenger Sales, Coaching, en (Safety) Leiderschap.


Infographic

Naast individuele rapporten rapporteren wij ook managementinformatie. Een infographic bevat een samenvatting en analyse van de resultaten. Duidelijk en grafisch weergegeven.

Performance rapport

Geeft inzicht in de competitieresultaten van een individu die in de praktijk wordt gemeten. Dit rapport geeft inzicht in de capaciteiten van een persoon en zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Het is een uitermate geschikt meetinstrument voor persoonlijke ontwikkeling.


Meet en rapporteert het effect op het bedrijf, in termen van tijd, kosten, kwantiteit en kwaliteit. Wat kan de organisatie meer, beter, slimmer met de bestaande competenties.

Level 4

LEER OPBRENGST

Op dit niveau rapporteren we het effect op het bedrijf, opbrengsten in termen van tijd, kosten, hoeveelheid en kwaliteit. Wat kan de organisatie meer, beter, slimmer doen met de bestaande competenties. Slaagt het erin om de voordelen van het ontwikkelen van de mensen te maximaliseren? Dragen hun competenties bij aan de prestaties van de organisatie?


Leren wordt vaak gezien als een manier om de prestaties van werknemers en organisaties te verbeteren. Maar leren is geen garantie voor goede prestaties op het werk. Factoren zoals management, team en performance omgeving hebben allemaal invloed op het effect van prestaties.


We kunnen de leeruitkomst van een leerprogramma in kaart brengen, maar veel vaker kijken we naar de factoren die effectief leren en prestaties beïnvloeden. We doen dit door organisatie doelen te koppelen aan het leerproces en het uitlijnen van factoren die het kunnen blokkeren. We kunnen u adviseren hoe u leer in uw organisatie kan versnellen en de inkomsten die het kan genereren, vergroten.Meet en rapporteert de waarde van de belangrijkste indicatoren en succesfactoren van de leerinterventie (ROI).

Level 5

LEER RENDEMENT

De leermarkt draait steeds meer om de noodzaak om meetbare resultaten op leer- en prestatie investeringen te hebben. Naarmate we over de ROI op leren spreken, willen we een gevoel in kwantificeerbare (meetbare) indicatoren kunnen omzetten. En daarmee willen we de vraag beantwoorden: Was het de investering waard?


Op dit niveau wordt de opbrengst van de training voor de organisatie gemeten. Hoeveel effectiever wordt een werknemer na een leerprogramma? Kunt u hetzelfde of meer werk met minder werknemers doen?


Samen met onze klanten hebben we de ingrediënten van het ROI-model samengesteld. Dit model is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door Paul Jansen van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. We gebruiken indicatoren afgeleid van onze metingen. Waar indicatoren ontbreken, werken we met aannames. Op deze manier berekenen we de ROI.


Deze resultaten geven inzicht in:


 - het effect(iveness) van het leerprogramma;


 - de waarde van de belangrijkste indicatoren en succesfactoren en


 - het rendement op de investering van het leerprogramma.


Met deze informatie bij de hand kunt u de waarde van uw organisatie's Return on Investment (winst minus kosten / overhead) uitdrukken op leerprogramma's in harde nummers.


 Leer zelf om de waarde leren te berekenen en aan te tonen! meld u nu aan voor het ROI Certificeringsprogramma!
Inzicht in het rendement van leren
Heldere meetlat
Verbonden aan de strategie van de organisatie