TEAM snapshot Spring! Academy ABN AMRO

woensdag 7 februari 2018

In persoonlijk contact met klanten wil ABN AMRO zich blijven onderscheiden op expertise en klanttevredenheid. Het startpunt ligt hier bij de medewerkers en teams. Uit intern onderzoek van ABN AMRO bleek dat er bij de medewerkers van Retail een ontwikkelbehoefte was maar geen focus in de richting. Samen met haar partner Gooiconsult heeft ROI Institute Europe de TEAM Snapshots ontwikkeld om medewerkers en teams te ondersteunen om zich duurzaam te kunnen ontwikkelen.

Wat was onze aanpak?


  • Eerst hebben we samen met ABN AMRO heldere doelen bepaald: het verbeteren van de NPS door de performance van medewerkers te verbeteren op ‘de Klantreis’ (het gedrag dat bijdraagt aan de klanttevredenheid). ROI Institute Europe heeft hiervoor een concreet performance profiel ontwikkeld dat de basis vormt voor de TEAM Snapshot.

  • Medewerkers zijn vervolgens één voor één geobserveerd door hun leidinggevende tijdens een gesprek met de klant, op basis van het performance profiel. ROI Institute Europe heeft alle medewerkers een persoonlijk rapport gestuurd waarmee zij inzicht kregen in de huidige performance en de manier waarop zij zich verder konden ontwikkelen.

  • Leidinggevenden ontvingen een Teamrapport met de resultaten van het gehele team, waarmee tijdens een ontwikkelbijeenkomst gezamenlijke ontwikkeldoelen werden bepaald.

  • ABN AMRO heeft tenslotte een managementrapport ontvangen met de resultaten van alle TEAM Snapshots, met resultaten van ruim 500 medewerkers


Wat heeft het opgeleverd?

De kracht van de TEAM Snapshot is dat heel concreet is gemaakt welk gedrag medewerkers moeten laten zien om bij te dragen aan de NPS. Dit heeft opgeleverd dat medewerkers inzicht hebben gekregen in hun persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten en gemotiveerd zijn om met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. In nauwe samenwerking met de afdeling HR Analytics van ABN AMRO is verder onderzocht wat de bijdrage is van de TEAM Snapshots aan de NPS. Ben je benieuwd hoe we dit gedaan hebben? We vertellen je graag meer.


  Wat levert een Traineeship op? | Is uw organisatie Future Fit?