Privacyverklaring ROI Institute Europe

ROI Institute Europe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ROI Institute Europe en/of omdat u deze zelf op de website (www.roiinstitute-europe.com of www.navigatorweb.nl) aan ROI Institute Europe verstrekt. Het beschermen van uw persoonsgegevens is een prioriteit voor ROI Institute Europe (Navigator B.V.). In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij gegevens verzamelen en hoe we de gegevens die u aan ons verstrekt verwerken in onze producten en diensten, maar ook welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Gelieve deze Privacyverklaring eerst door te lezen, alvorens (persoonlijke) informatie aan ROI Institute Europe te verschaffen.

ROI Institute Europe is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in het meten van gedrag en resultaten van mensen en organisaties. De diensten die ROI Institute Europe biedt omvatten ontwerp, beheer en ondersteuning voor evaluatie van leeropbrengsten, prestaties (competenties), leeruitkomsten en reacties op ontwikkel- en veranderprogramma’s. Door gebruik te maken van onze website www.roiinstitute-europe.com of applicatie www.navigatorweb.nl, stemt u toe met het verzamelen en verwerken van uw gegevens op de wijze zoals deze belicht wordt in deze verklaring.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ROI Institute Europe kan de volgende persoonsgegevens verwerken via www.navigatorweb.nl:

• Uw voor- en achternaam
• Uw geslacht
• Uw e-mailadres

Overige gegevens die wij verwerken via www.navigatorweb.nl:

• Het bedrijf waar u voor werkt
• Uw IP-adres
• Informatie over uw voorkeurstaal
• Datum/tijdstip waarop u een vragenlijst heeft verzonden
• Scores op een (360graden) Performance scan over jezelf of degene door wie u gevraagd bent om de vragenlijst in te vullen
• Antwoorden op (evaluatie)vragen

Als u onze website bezoekt zijn uw gegevens beveiligd en blijven vertrouwelijk. Wij hanteren hier de privacy vriendelijke instellingen en daarmee worden uw gegevens niet met derden gedeeld, zoals Google Analytics. Gegevens die wij automatisch binnenhalen via onze website www.roiinstitute-europe.com:
• Uw geanonimiseerde IP-adres
• Welke browser u gebruikt
• Taalinstellingen van de browser
• Datum/tijdstip/duur van uw bezoek
• Websiteadres dat u doorstuurde naar onze website (bijvoorbeeld: Google)

 

Waarom heeft ROI Institute Europe uw gegevens nodig?

ROI Institute Europe verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening in opdracht van u of uw bedrijf met de volgende doelstellingen:
– Om u uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst en uw persoonlijke resultaten toe te sturen;
– Om onze dienstverlening te personaliseren door e-mails, uitnodigingen en rapportages van uw naam te voorzien;
– Om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

ROI Institute Europe verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van marketing en communicatie met de volgende doelstellingen:
– Om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of op de hoogte te kunnen houden van gerelateerd nieuws of events.
– Informatie die wij automatisch binnenhalen via onze website, zoals uw IP-adres, browser en datum/tijdstip, etc., gebruiken wij voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, om eventuele problemen in het systeem te onderzoeken en onze website en diensten te verbeteren.
– ROI Institute Europe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en niet gedeeld met Google.

 

Hoe lang bewaart ROI Institute Europe uw gegevens?

ROI Institute Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Worden uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekt?

ROI Institute Europe verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of uw bedrijf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Mogelijkerwijs delen wij samengevoegde en geanonimiseerde data met derden, inclusief adverteerders, investeerders en partners. Samengevoegde of geanonimiseerde data bevat geen persoonlijke data, is niet herleidbaar tot een individu, en het gebruik van deze data valt daarom buiten deze Privacyverklaring.
Google kan de informatie die zij via Google Analytics verzamelt aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ROI Institute Europe heeft de instellingen in Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, waarmee we Google geen toestemming geven om via ROI Institute Europe verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Welke rechten heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels)?

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@roiinstitute-europe.com. Gelieve in deze e-mail de volgende gegevens te vermelden:
• Het doel/programma waarvoor wij gegevens hebben verzameld over u (voor zover bekend);
• Uw volledige naam en het e-mailadres dat u heeft gebruikt;
• De naam van het bedrijf namens wie u gevraagd bent om de vragenlijst in te vullen.
ROI Institute Europe zal dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren. Mogelijk vragen wij u om uzelf te identificeren alvorens uw verzoek uit te voeren.
We respecteren uw wensen wat betreft het (niet meer) ontvangen van marketing communicatie. U kunt uw voorkeuren zelf wijzigen door te reageren op onze e-mails, de ‘afmelden’-link te gebruiken onderaan in onze nieuwsbrief of door een losse e-mail te sturen naar info@roiinstitute-europe.com.

 

Beveiliging van uw gegevens

ROI Institute Europe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ROI Institute Europe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij streven ernaar persoonlijke informatie alleen toegankelijk te maken voor die medewerkers, opdrachtgevers en tussenpartijen die de informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren of hun programma’s beter te maken. Bij deze informatiedeling wordt uiteraard rekening gehouden met de hoge gevoeligheid en de bijbehorende mate van beveiliging. Bekijk voor meer informatie onze beveiligingsverklaring.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ROI Institute Europe verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ROI Institute Europe via info@roiinstitute-europe.com.

 

Wijzigingen in Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is onderhevig aan veranderingen na verloop van tijd. In het geval van wijzigingen aan deze verklaring, zullen we dat te allen tijde aangeven op deze pagina. We raden onze klanten en bezoekers aan regelmatig deze pagina te bekijken om te kijken of er updates hebben plaatsgevonden.

Laatste wijziging: mei 2018.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij:
ROI Institute Europe
Groenekanseweg 85
3737 AC Groenekan
Tel: +31(0) 346 74 55 50
E-mail: info@roiinstitute-europe.com